BukkitWiki

Welcome to the BukkitWiki!

This Wiki is home to Bukkit's documentation and regulations surrounding the Bukkit Project and it's services. Want to help out? We would love to have you! Signup to get started!

READ MORE

BukkitWiki
Advertisement
TODOIcon
We zijn hard aan het werk...

Deze pagina is een werk in uitvoering, kom regelmatig terug voor aanpassingen!

Introductie[]

Deze best wel grote tutorial heeft als doel om jouw te laten starten met het maken van Bukkit Plugins. Het is in geen enkele manier een complete tutorial van alle mogelijkheden in Bukkit, je kan het beter zien als een algehele kijk over de basis. Het begint met het leren van Java en het opzetten van je werplek en IDE. Daarna zal de essentie van een Bukkit plugin worden uitgelegd. Verder is deze pagina een (menselijke) vertaling van de Engelse pagina, niet alle pagina's op deze wiki zijn in het Nederlands beschikbaar, als gevolg hiervan zal er dus regelmatig gelinkt worden naar een artikel in een andere taal!

Java Leren[]

Deze tutorials vereisen een basis kennis van Java. Wanneer je net begint met Java, of als je een opfrissing nodig hebt is hier een uitgebreide lijst.

Oracle's Java Tutorials - Officiele tutorials (Engels)

De ontwikkelaars omgeving[]

Voordat je begint met het ontwikkelen van een plugin (of het leren van Java) heb je een "Development Environment" nodig. Dit bestaat uit maar is niet gelimitieerd aan een IDE (Integrated Development Environment). De volgende tutorial bevat instructies over het opzetten van de Eclipse IDE.

Voor verdere informatie, bekijk Setting Up Your Workspace

Je MOET de Eclipse build voor Java developers downloaden, NIET degene voor Java EE developers. De versie voor Java EE developers komt niet met Maven support, wat wel vereist is voor deze tutorial.

Beginnen met een plugin project[]

Het aanmaken van een Project[]

Voordat je begint, moet je een workspace en je bestanden klaar maken in Eclipse. Start Eclipse, maak daarna een new Project aan door File -> New -> Project: te selecteren.

Newproject

Open nu de Maven folder en selecteer Maven Project. Klik Next, and selecteer dan Create a simple project op de volgende pagina, klik hierna nogmaals op Next: Als je de Maven folder niet kan zien, download dan de m2eclipse plugin van hier

Newproject2

Vervolgens geef je op de volgende manier je group een naam:

 • Als je een domein bezit, wordt je group naam je domein in omgekeerde volgorde.
  • Bv: ik-ben-een-bukkit-developer.com, je package wordt dan com.ik-ben-een-bukkit-developer source
  • Voorkom het gebruik van een domein dat je niet bezit.
 • Bezit je geen domein? Hier zijn een paar alternatieven:
  1. Maak een account op een source control site, bijvoorbeeld GitHub of SourceForge
   • Voor Github, volg de instructies hier en dan bezit je een sub-domein, je package wordt dan io.github.<gebruikersnaam>
  2. Gebruik je email. Ex: <gebruikersnaam>@gmail.com wordt com.gmail.<gebruikersnaam>
  3. De laatste en minst gebruikte methode is het gebruik van een uniek woord.

Er zijn een paar dingen waar je package NIET mee mag beginnen.

 • org.bukkit
 • net.bukkit
 • com.bukkit
 • net.minecraft

Als je de group naam hebt, moet je doorgaan met de plugin naam. We gebruiken hier het GitHub voorbeeld. Als je een plugin maakt die TestPlugin heet, heet je group naam io.github.<username>, en heet je artifact naam TestPlugin. Gebruik voor de version nu gewoon de default. Je kan dit later aanpassen.

Klik nu op Finish:

Newproject3

Als dit de eerste keer is dat je Eclipse gebruikt, moet je het Welcome scherm sluiten door op de "X" naast Welcome. Nu moet je scherm er ongeveer zo uitzien:

Eclipsemain

Klik op het pijltje links van je artifact naam.

Verwijs naar de Bukkit API[]

Voordat je kan beginnen met plugins maken, moet je de Bukkit API Library toevoegen aan je plugin als een dependency. Je kan ook elke andere API toevoegen die je wil gebruiken.

Dubbel-klik op pom.xml, onder aan je plugin folder. Klik op pom.xml rechts-onder. Als het goed is zie je dit:

Pomeditor

Als je Java 6+ wil gebruiken, moet je dat toevoegen aan je pom.xml. Voor Java 7 moet je het stukje code hieronder kopiëren en plakken boven </project>.

  <build>
   <plugins>
     <plugin>
       <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
       <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
       <configuration>
         <source>1.7</source>
         <target>1.7</target>
       </configuration>
     </plugin>
   </plugins>
  </build>

Je kan andere Java versies gebruiken, zoals 1.8 voor Java 8. Bedenk wel dat volgens MCStats de meeste servers draaien op Java 7, dus de meeste servers kunnen je plugin niet draaien als hij met Java 1.8 is gemaakt.

Plak boven </project> dit stuk code:

  <repositories>
    <repository>
      <id>bukkit-repo</id>
      <url>http://repo.bukkit.org/content/groups/public/</url>
    </repository>
  </repositories>

Plak als laatste dit stuk code boven </project>, dit vertelt dat we onze plugin in Bukkit maken:

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.bukkit</groupId>
      <artifactId>bukkit</artifactId>
      <version>1.7.9-R2.0</version>
      <type>jar</type>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

Als je wil kan je de version veranderen. Je kan de beschikbare versions hier zien.

Als je dit gedaan hebt, moet je pom.xml er ongeveer zo uit zien:

Finishedpom

Sla je pom.xml op door Ctrl + S in te drukken. daarna moet je met je rechtermuisknop op de titel van je plugin klikken, en dan op Maven -> Update Project klikken.

Een package maken[]

Nu moet je een "package" maken waarin je je Java class bestanden zet. Klik met je rechter muisknop op de folder src/main/java and klik op New > Package:

Newpackage

Typ voor de naam van de package de naam van je group, dan een punt, en dan de naam van je artifact in kleine letters. Als de naam van je group bijvoorbeeld io.github.name is en de naam van je artifact TestPlugin, is de naam van je package io.github.name.testplugin.

De class van de plugin maken[]

Nu we onze plugin hebben gemaakt kunnen we classes gaan maken, en beginnen met coden. The main class van de plugin is de class die JavaPlugin uitbreid. Er mag maar "één" class zijn in je plugin die JavaPlugin uitbreid. Het is handig om je main class eerst te maken en hem dezelfde naam te geven als je plugin. Je class moet deze code bevatten:

package {$GroupName}.{$ArtifactName};
import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;
public final class {$ArtifactName} extends JavaPlugin {
  
}
Warning Warning: Plugins mogen nooit hun constructor inroepen en nieuwe instances aanmaken.

De plugin.yml aanmaken[]

Nu je de project en main class heb gesetup. Om Bukkit jouw plugin te laten laden, moet je een plugin.yml file aanmaken. De file zal wat essentiële informatie bevatten, en zonder de plugin.yml wil je plugin NIET werken. Deze keer willen we rechte-muisknop op src/main/resources. doen en daarna op Select New > File. noem de file "plugin.yml" en druk op finish. Eclipse zal jouw nu lege plugin.yml file in de default text editor openen.

Er zijn drie essentiële attributen die in de plugin.yml moeten worden verklaard.

name: de naam van je plugin

main: fully qualified name van de plug-in hoofd class.

version: de versie van je plugin.

De meest simpele plugin.yml file zou er zo uitzien :

name: {$PluginName}
main: {$PackageName}.{$MainClass}
version: {$VersionNumber}
Lightbulb Note: The package name for plugins often includes the plugin name so don't be surprised to see <pluginname>.<pluginname> at the end of the second line!
Lightbulb Note: Your main class may or may not be the name of your plugin depending on what you named it earlier, keep in mind this is case-sensitive.

For more examples, see #Example_Files_and_Templates

At this point your plugin can be loaded by Bukkit, and will be accompanied with log entries indicating this. But, it will do nothing!

onEnable() en onDisable()[]

Deze methodes worden geactiveerd als de plugin wordt "enabled" of wordt "disabled". By default your plugin will automatically enable itself when loaded so you can register your events and provide some debug output here. onEnable() is invoked when the plugin is enabled, and should contain logic to set up your plugin when it is enabled. onDisable() is invoked when a plugin is disabled, and should contain logic to clean up your plugin and associated state. Additionally plugins can override the onLoad() method to perform additional logic when the plugin loads.

Introduction to onEnable() and onDisable()[]

Create the methods onEnable() and onDisable() inside the main class created in the previous section. It will look something like the following

package {$TopLevelDomain}.{$Domain}.{$PluginName};

import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;

public final class {$PluginName} extends JavaPlugin {
  @Override
  public void onEnable() {
    // TODO Insert logic to be performed when the plugin is enabled
  }
  
  @Override
  public void onDisable() {
    // TODO Insert logic to be performed when the plugin is disabled
  }
}

The methods now exist, but they don't do anything yet. Note: There is no reason to print a message such as "{$PluginName} has been enabled!" as bukkit will do this automatically.

Logging a message[]

A plugin can print a message to the console and the server log. It can accomplish this by invoking the correct method from the plugin's logger. First we must invoke the getLogger() method to retrieve the logger associate with this plugin. Then we can start logging.

We will write to the log when onEnable() method is called. We can do that by inserting the following line into the onEnable() method.

getLogger().info("onEnable has been invoked!");

You can then do the same inside onDisable(), making sure to change the message.

Your main class should now look something like this:

package {$TopLevelDomain}.{$Domain}.{$PluginName};

import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin;

public final class {$PluginName} extends JavaPlugin {
	@Override
	public void onEnable() {
		getLogger().info("onEnable has been invoked!");
	}

	@Override
	public void onDisable() {
		getLogger().info("onDisable has been invoked!");
	}
}

Handling Reloads[]

It is important to remember that this does not only occur on server shutdown and startup, your plugin can also be disabled and enabled by other plugins or through use of the /reload command while the server is running. Assuming that the server has only just been started when the plugin is enabled is therefore a dangerous assumption, as there may well already be players online, additional worlds loaded, additional chunks loaded, and many other unexpected differences.

For example:

 • You have a plugin that stores information about a player in a HashMap on the PlayerJoinEvent
 • You rely on having that information available for every player
 • An operator uses the /reload command
 • Your plugin is disabled and all data stored is lost
 • Your plugin is enabled again with several players already online
 • These players do not have any information stored for them in the HashMap
 • You try to retrieve information about them but there is none!

For this to work correctly on reload, you would need to find all players currently online during onEnable and store the correct information for that player in the HashMap.

for (Player player : Bukkit.getServer().getOnlinePlayers()) {
  playerList.put(player.getName(), playerData(player));
}

Listeners[]

Listeners are classes whose methods are invoked in response to an event. All listeners implement org.bukkit.event.Listener. For further details about creating listeners,

Please See: Event API Reference

Commands[]

The onCommand() Method[]

So, you now know how to register events and do something when they happen, but what if you only want something to happen when a command is typed? You use onCommand. This code is run whenever a player types a command preceded by the "/" character. E.g. typing "/do something" would call the onCommand method. In this case nothing would happen because no behaviour has been programmed.

Avoid using command names that are the same as those that come with Bukkit, and also consider carefully how unique your commands names will be. E.g. the "give" command is already used by several plugins, and if you implement yet another "give" command, your plugin will become incompatible with those other plugins. You must register your commands in the plugin's plugin.yml or they will not trigger this method.

The onCommand method must always return a boolean value - either true or false. If the value returned is true then you won't see any noticable events. However if it returns false then the plugin will revert to your plugin files' 'usage: property' and display a message to the user showing them how to use the command as specified in the plugin.yml file.

When using onCommand, you should always register 4 parameters.

 • CommandSender sender - who sent the command
 • Command cmd - the command that was executed
 • String commandLabel - the command alias that was used
 • String[] args - an array of additional arguments, e.g. typing /hello abc def would put abc in args[0], and def in args[1]

Setting up the command[]

@Override
public boolean onCommand(CommandSender sender, Command cmd, String label, String[] args) {
	if (cmd.getName().equalsIgnoreCase("basic")) { // If the player typed /basic then do the following...
		// doSomething
		return true;
	} //If this has happened the function will return true. 
    // If this hasn't happened the value of false will be returned.
	return false; 
}

When coding the onCommand function it is always good practice to return false at the very end of the function. Returning false will display the usage dialog set in plugin.yml (see below). This way if anything goes wrong the help message will be displayed. When returning a value the function will exit so if you return true any code underneath won't be run, unless a return statement is nested in a if statement or similar.

The .equalsIgnoreCase("basic") just means that it won't distinguish between upper and lower case characters. For example, the string "BAsIc" and "BasiC" would both equal basic and the code would be executed.

Add also these two lines at the top of your file:

import org.bukkit.command.Command;
import org.bukkit.command.CommandSender;

Adding your Command to the Plugin.yml[]

You will also need to add the command to your plugin.yml file. Add the following to the end of plugin.yml:

commands:
  basic:
   description: This is a demo command.
   usage: /<command> [player]
   permission: <plugin name>.basic
   permission-message: You don't have <permission>

 • basic - the name of the command.
 • description - the description of the command .
 • usage - the help dialog that users will see when you return false in the onCommand method. Write clearly, so that others can discern what the command is and how to use it.
 • permission - This is used by some help plugins to work out which commands to show to the user.
 • permission-message - This is output when the player attempts but does not have permission to use the command.

Note that yml files use 2 spaces for tabs, as the tab character will cause problems.

Console Commands vs. Player Commands[]

You may have noticed the CommandSender sender parameter above. CommandSender is a Bukkit interface which has two useful (for plugin writers) subclasses: Player and ConsoleCommandSender.

When you're writing your plugin, it's a very good idea to ensure that commands that can be run from the console actually work, and that commands that should only be run as a logged-in player really are only run as a logged-in player. Some plugins simply return if the sender is not a player (i.e. someone tried to use the plugin's commands from the console), even when those commands make perfect sense from the console (e.g. changing the weather on the server).

One way to do this is:

@Override
public boolean onCommand(CommandSender sender, Command cmd, String label, String[] args) {
	if (cmd.getName().equalsIgnoreCase("basic")) { // If the player typed /basic then do the following...
		// do something...
		return true;
	} else if (cmd.getName().equalsIgnoreCase("basic2")) {
		if (!(sender instanceof Player)) {
			sender.sendMessage("This command can only be run by a player.");
		} else {
			Player player = (Player) sender;
			// do something
		}
		return true;
	}
	return false;
}

In this example, the command basic can be run by anyone - a logged-in player, or the server operator on the console. But the command basic2 can only be run by logged-in players.

In general, you should allow as many commands as possible to work on both the console and for players. Commands that need a logged-in player can use the mechanism in the example above to check that the CommandSender is actually a player before continuing. Such commands would generally depend on some attribute of the player, e.g. a teleportation command needs a player to teleport, an item giving command needs a player to give the item to...

If you want to get more advanced, you could do some extra checks on your command arguments so that e.g. a teleportation command could be used from the console if and only if a player's name is also supplied.

Using a separate CommandExecutor class[]

The examples above just put the onCommand() method into the plugin's main class. For small plugins, this is fine, but if you're writing something more extensive, it may make sense to put your onCommand() method into its own class. Fortunately, this isn't too hard:

 • Create a new class within your plugin's package. Call it something like MyPluginCommandExecutor (although of course replacing MyPlugin with your plugin's actual name). That class must implement the Bukkit CommandExecutor interface.
 • In your plugin's onEnable() method, you need to create an instance of your new command executor class, and then make a call like getCommand("basic").setExecutor(myExecutor);, where "basic" is the command we want to handle, and myExecutor is the instance we created.

Best explained by example:

MyPlugin.java (the main plugin class):

private static Plugin instance;

@Override
public void onEnable() {
	instance = this;
	// ...

	// This will throw a NullPointerException if you don't have the command defined in your plugin.yml file!
	getCommand("basic").setExecutor(new MyPluginCommandExecutor());

	// ...
}

public static Plugin getInstance() {
	return instance;
}

MyPluginCommandExecutor.java:

public class MyPluginCommandExecutor implements CommandExecutor {
	private Plugin instance = MyPlugin.getInstance(); // pointer to your main class, not required if you don't need methods from the main class

	@Override
	public boolean onCommand(CommandSender sender, Command cmd, String label, String[] args) {
		// implementation exactly as before...
	}
}

Notice how we expose an instance of the main plugin to MyPluginCommandExecutor. This allows us easy access to the main plugin's methods if we need to.

By doing this, we can better organise our code - if the main onCommand() method is large and complex, it can be split into submethods without cluttering up the plugin's main class.

Note that if your plugin has multiple commands, you will need set the command executor for each command individually.

Writing a safe onCommand[]

When writing a onCommand, it's important that you don't assume any information, such as the sender being a Player. Things to keep in mind:

Make sure the sender is a Player before casting[]

Using simple code like this makes it possible:

@Override
public boolean onCommand(CommandSender sender, Command cmd, String label, String[] args) {
	if (sender instanceof Player) {
      Player player = (Player) sender;
      // do something
    } else {
      sender.sendMessage("You must be a player!");
      return false;
    }
    // do something
    return false;
}

Check the arguments length[]

Don't always assume the sender typed the correct amount of arguments.

@Override
public boolean onCommand(CommandSender sender, Command cmd, String label, String[] args) {
	if (args.length > 4) {
      sender.sendMessage("Too many arguments!");
      return false;
    } 
    if (args.length < 2) {
      sender.sendMessage("Not enough arguments!");
      return false;
    }
}

Check if a Player is online before getting them[]

Sometimes you want to get another player by the name entered by the player. Always make sure the player is online!

@Override
public boolean onCommand(CommandSender sender, Command cmd, String label, String[] args) {
	Player target = (Bukkit.getServer().getPlayer(args[0]));
    if (target == null) {
      sender.sendMessage(args[0] + " is not online!");
      return false;
    }
    return false;
}

If you need to modify a Player currently not online, the OfflinePlayer class provides basic manipulation methods.

Plugin Configuration/Settings[]

The Bukkit API provides a convenient way for plugins to manage user configurable settings. Additionally it also serves as an easy way to store data.

Please see: Configuration API Reference

Permissions[]

With the new Bukkit API for permissions, they couldn't be easier. To find out if a player has a particular permission use the following:

if (player.hasPermission("some.pointless.permission")) {
  //Do something
} else {
  //Do something else
}

You can also find if a permission has been set or not (equivalent to Java's null) with the following function:

boolean isPermissionSet(String name)

You may be wondering why there aren't any groups. The answer to that is because they aren't really needed. Previously one of the main uses for groups was to format chat messages. That however can be done just as easily with permissions. Inside your chat plugin's config you would define associations between permissions and prefixes. For example the permission "someChat.prefix.admin" would correspond to the prefix [Admin]. Whenever a player speaks with that permission their name will be prefixed with [Admin].

Another common usage might be to send a message to all users within a group. Again however this can be done with permissions with the following:

for (Player player: Bukkit.getServer().getOnlinePlayers()) {
  if (player.hasPermission("send.receive.message")) {
    player.sendMessage("You were sent a message");
  }
}

Finally you may be asking, well how do I set and organise player's permissions if there are no groups? Although the bukkit API doesn't provide groups itself, you must install a permission provider plugin such as permissionsBukkit to manage the groups for you. This API provides the interface, not the implementation.

Configuring your permissions[]

If you want more control over your permissions, for example default values or children then you should consider adding them to your plugin.yml. This is completely optional, however it is advised. Below is an example permissions config that would be appended to the end of your existing plugin.yml:

permissions:
  doorman.*:
    description: Gives access to all doorman commands
    children:
      doorman.kick: true
      doorman.ban: true
      doorman.knock: true
      doorman.denied: false
  doorman.kick:
    description: Allows you to kick a user
    default: op
  doorman.ban:
    description: Allows you to ban a user
    default: op
  doorman.knock:
    description: Knocks on the door!
    default: true
  doorman.denied:
    description: Prevents this user from entering the door

Firstly, each permission your plugin uses is defined as a child node of the permissions node. Each permission can then optionally have a description, a default value, and children.

Defaults[]

By default when a permission isn't defined for a player hasPermission will return false. Inside your plugin.yml you can change this by setting the default node to be one of four values:

 • true - The permission will be true by default.
 • false - The permission will by false by default.
 • op - If the player is an op then this will be true.
 • not op - If the player is not an op then this will be true.

Children[]

Before now you will probably be used to the * permission to automatically assign all sub permissions. This has changed with the bukkit API and you can now define the child permissions. This allows for a lot more flexibility. Below is an example of how you do this:

permissions:
  doorman.*:
    description: Gives access to all doorman commands
    children:
      doorman.kick: true
      doorman.ban: true
      doorman.knock: true
      doorman.denied: false

Here the doorman.* permission has several child permissions assigned to it. The way child permissions work is when doorman.* is set to true, the child permissions are set to their values defined in the plugin.yml. If however doorman.* was set to false then all child permissions would be inverted.

Setting your own permissions[]

If you wish to know about developing your own permissions plugins (Ones that actually set permissions) then check out the tutorial on Developing a permissions plugin.

Scheduling Tasks and Background Tasks[]

Currently, Minecraft servers operate nearly all of the game logic in one thread, so each individual task that happens in the game needs to be kept very short. A complicated piece of code in your plugin has the potential to cause huge delays and lag spikes to the game logic, if not handled properly.

Luckily, Bukkit has support for scheduling code in your plugin. You can submit a Runnable task to occur once in the future, or on a recurring basis, or you can spin off a whole new independent thread that can perform lengthy tasks in parallel with the game logic.

There is a separate Scheduler Programming tutorial which introduces the Scheduler, and gives more information on using it to schedule synchronous tasks, and on kicking off asynchronous tasks in Bukkit.

Block Manipulation
[]

The easiest way to create blocks is to get an existing block and modify it. For example, if you want to change the block that is located five blocks above you, you would first have to get your current location, add five to your current y-coordinate, and then change it. For example:

@EventHandler
public void onPlayerMove(PlayerMoveEvent event) {
  // Get the player's location.
  Location loc = event.getPlayer().getLocation();
  // Sets loc to five above where it used to be. Note that this doesn't change the player's position.
  loc.setY(loc.getY() + 5);
  // Gets the block at the new location.
  Block b = loc.getBlock();
  // Sets the block to type id 1 (stone).
  b.setType(Material.STONE);
}

The above code gets the player's location, gets the block five above it, and sets it to stone. Note that once you have a Block, there are other things you can do besides set its type. Consult the JavaDocs for more information.

You can use a similar concept to generate buildings and individual blocks programmatically through the use of algorithms. For example, to generate a solid cube, you could use nested for loops to loop over an entire cube and fill it in.

public void generateCube(Location loc, int length) {
  // Set one corner of the cube to the given location.
  // Uses getBlockN() instead of getN() to avoid casting to an int later.
  int x1 = loc.getBlockX(); 
  int y1 = loc.getBlockY();
  int z1 = loc.getBlockZ();

  // Figure out the opposite corner of the cube by taking the corner and adding length to all coordinates.
  int x2 = x1 + length;
  int y2 = y1 + length;
  int z2 = z1 + length;

  World world = loc.getWorld();

  // Loop over the cube in the x dimension.
  for (int xPoint = x1; xPoint <= x2; xPoint++) { 
    // Loop over the cube in the y dimension.
    for (int yPoint = y1; yPoint <= y2; yPoint++) {
      // Loop over the cube in the z dimension.
      for (int zPoint = z1; zPoint <= z2; zPoint++) {
        // Get the block that we are currently looping over.
        Block currentBlock = world.getBlockAt(xPoint, yPoint, zPoint);
        // Set the block to type 57 (Diamond block!)
        currentBlock.setType(Material.DIAMOND_BLOCK);
      }
    }
  }
}

This method will construct a 3D cube or cuboid with the given length and starting point. As for deleting blocks simply follow the same method for creating them but set the ID to 0 (air).

(Player) Inventory Manipulation[]

This section mostly covers player inventory manipulation, but the same applies to chest inventory manipulation as well if you find out how to get a chest's inventory :P. Here is a simple example of inventory manipulation:

public void onPlayerJoin(PlayerJoinEvent evt) {
  Player player = evt.getPlayer(); // The player who joined
  PlayerInventory inventory = player.getInventory(); // The player's inventory
  ItemStack itemstack = new ItemStack(Material.DIAMOND, 64); // A stack of diamonds
    
  if (inventory.contains(itemstack)) {
    inventory.addItem(itemstack); // Adds a stack of diamonds to the player's inventory
    player.sendMessage("Welcome! You seem to be reeeally rich, so we gave you some more diamonds!");
  }
}

So inside onPlayerJoin we first make a few variables to make our job easier: player, inventory and itemstack. Inventory is the player's inventory and itemstack is a ItemStack that has 64 diamonds. After that we check if the player's inventory contains a stack of diamonds. If the player has a stack of diamonds, we give him/her another stack with inventory.addItem(itemstack) and send a message. So inventory manipulation isn't actually that hard, if we wanted we could remove the stack of diamonds by simply replacing inventory.addItem(itemstack) with inventory.remove(itemstack) and change the message a little bit. Hopefully this helped!

Item Manipulation[]

When dealing with items in the code, you use the ItemStack class for looking up and setting all information on that stack.

Enchantments[]

To enchant an item you must first know the Item Code and the Effect ID. Enchantments themselves cannot be instantiated (new Enchantment() won't work) because they're abstract, so you must use an EnchantmentWrapper. If you want to enchant items that can't be enchanted inside normal SMP, use addUnsafeEnchantment() instead of addEnchantment()

int itemCode = 280; //use the item code you want here
int effectId = 20; //use the enchantment code you want here
int enchantmentLevel = 100;

ItemStack myItem = new ItemStack(itemCode); //new item of item code
Enchantment myEnchantment = new EnchantmentWrapper(effectId); //new enchantment of effect id
myItem.addEnchantment(myEnchantment, enchantmentLevel); //enchant the item

ItemMeta[]

You can set the display name of an item by doing this.

String myDisplayName = "Awesome Sword"; //use the displayname you want here
 
ItemStack myItem = new ItemStack(Material.DIAMOND_SWORD); //your item
ItemMeta im = myItem.getItemMeta(); //get the itemmeta of the item
im.setDisplayName(myDisplayName); //set the displayname
myItem.setItemMeta(im); //give the item the new itemmeta

You can also set the lores of an item. The lores are the small annotations on an item, like "+5 attack damage" on a stone sword.

List<String> lores = new ArrayList<String>();
lores.add("Example lore", "this one comes on line 2");

ItemStack myItem = new ItemStack(Material.DIAMOND_SWORD); //your item
ItemMeta im = myItem.getItemMeta(); //get the itemmeta of the item again
im.setLore(lores); //add the lores of course
myItem.setItemMeta(im); //give the item the new itemmeta

Maps, and Sets, and Lists, Oh My![]

Besides the Map/HashMap classes, Java offers many other data structures. They offer these different classes because there are times when a Map is not the most appropriate. Here's a separate page for discussing Java data structure classes in more detail.

HashMaps and How to Use Them[]

Keep in mind to never use a player in a hashmap! You need to use Strings instead. So use "p.getName()" to add, remove or check if a list contains a player. Saving a player as an object causes huge memory leaks.

When making a plugin you will get to a point where just using single variables to state an event has happened or a condition has been met will be insufficient, due to more than one player performing that action/event.

This was the problem I had with one of my old plugins, Zones, now improved and re-named to Regions. I was getting most of these errors because I didn't consider how the plugin would behave on an actual server with more than one on at any given time. I was using a single boolean variable to check whether players were in the region or not and obviously this wouldn't work as the values for each individual player need to be separate. So if one player was in a region and one was out the variable would constantly be changing which could/would/did cause numerous errors.

A HashMap is an excellent way of doing this. A HashMap is a way of mapping/assigning a value to a key. You could set up the HashMap so that the key is a player and the value could be anything you want, however the useful things with HashMaps is that one key can only contain one value and there can be no duplicate keys. So say for example I put "adam" as the key and assigned a value of "a" to it. That would work as intended, but then say afterwards I wanted to assign the value of "b" to key "adam" I would be able to and would get no errors but the value of "a" assigned to key "adam" in the HashMap would be overwritten because HashMaps cannot contain duplicate values.

Defining a HashMap[]

public Map<KeyType, DataType> HashMapName = new HashMap<>(); //Example syntax

// Example Declaration
public Map<String, Boolean> pluginEnabled = new HashMap<>();
public Map<String, Boolean> isGodMode = new HashMap<>();

Keep that code in mind because we will be using it for the rest of the tutorial on HashMaps. So, for example lets create a simple function which will toggle whether the plugin has been enabled or not. Firstly, inside your on command function which I explained earlier you will need to create a function to send the player name to the function and adjust the players state accordingly.

So inside on command you'll need this, the function name can be different but for the sake of simplicity it's best if you keep it the same.

Player player = (Player) sender;
togglePluginState(player);

This code above will cast the value of sender to player and pass that argument to the function togglePluginState(). But now we need to create our togglePluginState() function.

public void togglePluginState(Player player) {
  // Notice how we use the player name as the key here,
  // not the player object
  String playerName = player.getName();
  if (pluginEnabled.containsKey(playerName)) {
    if (pluginEnabled.get(playerName)) {
      pluginEnabled.put(playerName, false);
      player.sendMessage("Plugin disabled");
    } else {
      pluginEnabled.put(playerName, true);
      player.sendMessage("Plugin enabled");
    }
  } else {
    pluginEnabled.put(playerName, true); //If you want plugin disabled by default change this value to false.
    player.sendMessage("Plugin enabled");
  }
}

Now, what this code is doing is checking if the HashMap first contains the key player, so if it has been put into the HashMap, if it is then we check the value of the HashMap key by get(player); if this is true then set value to false and send the player a message, else if the value is false then do the opposite, set the value to true and send a message again. But if the HashMap does not contain the key player then we can assume that this is their first run/use so we change the default value and add the player to the HashMap.

More Ideas for HashMaps[]

A HashMap (or really any kind of Map in Java) is an association. It allows quick and efficient lookup of some sort of value, given a unique key. Anywhere this happens in your code, a Map may be your solution.

Here are a few other ideas which are ideally suited to using Maps. As you will see, it doesn't have to be data that you store per player, but can be any kind of data that needs to be "translated" from one form to another.

Data Value Lookups[]
public Map<String, Integer> wool_colors = new HashMap<>();

// Run this on plugin startup (ideally reading from a file instead of copied out row by row):
wool_colors.put("orange", 1);
wool_colors.put("magenta", 2);
wool_colors.put("light blue", 3);
  ..
wool_colors.put("black", 15);

// Run this in response to user commands - turn "green" into 13
int datavalue = 0;
if (wool_colors.containsKey(argument)) {
  datavalue = wool_colors.get(argument);
} else {
  try { datavalue = Integer.parseInt(argument); }
  catch (Exception e) {}
}

Saving/Loading a HashMap[]

Once you know how to work with HashMaps, you probably want to know how to save and load the HashMap data. Saving and loading HashMap data is appropriate if

 • you don't want an administrator to edit the data manually
 • you need to save data in binary format (too complex to organize for YAML)
 • you want to avoid parsing block names and/or other objects from freeform text

This is very simple way how to save any HashMap. You can replace HashMap<String, Integer> with any type of HashMap you want. Let's continue using the "pluginEnabled" HashMap defined from the previous tutorial. This code saves the given HashMap to the file with given path.

public void save(HashMap<String, Integer> map, String path) {
	try {
		ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(path));
		oos.writeObject(map);
		oos.flush();
		oos.close();
		//Handle I/O exceptions
	} catch(Exception e) {
		e.printStackTrace();
	}
}

// ...

save(pluginEnabled, getDataFolder() + File.separator + "example.bin");

You can see it's really easy. Loading works very very similar but we use ObjectInputStream instead of ObjectOutputStream ,FileInputStream instead of FileOutputStream,readObject() instead of writeObject() and we return the HashMap.

public HashMap<String, Integer> load(String path) {
	try {
		ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream(path));
		Object result = ois.readObject();
		//you can feel free to cast result to HashMap<String, Integer> if you know there's that HashMap in the file
		return (HashMap<String, Integer>)result;
	} catch(Exception e) {
		e.printStackTrace();
	}
}

// ...

String path = getDataFolder() + File.separator + "example.bin";
File file = new File(path);

if (file.exists()) { // check if file exists before loading to avoid errors!
	pluginEnabled = load(path);
}

You can use this "API" for saving/loading HashMaps, ArrayLists, Blocks, Players... and all Objects you know ;) . Please credit Tomsik68(the author of this) if you use this in your plugin/other project.

/** SLAPI = Saving/Loading API
 * API for Saving and Loading Objects.
 * You can use this API in your projects, but please credit the original author of it.
 * @author Tomsik68<tomsik68@gmail.com>
 */
public class SLAPI
{
	public static <T extends Object> void save(T obj,String path) throws Exception
	{
		ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(path));
		oos.writeObject(obj);
		oos.flush();
		oos.close();
	}
	public static <T extends Object> T load(String path) throws Exception
	{
		ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream(path));
		T result = (T)ois.readObject();
		ois.close();
		return result;
	}
}

Example implementation of this API: I'm skipping some part of code in this source

public class Example extends JavaPlugin {
	private ArrayList<Object> list = new ArrayList<>();

	@Override
	public void onEnable() {
      try {
		list = SLAPI.load("example.bin");
      } catch(Exception e) {
        //handle the exception
        e.printStackTrace();
      }
	}

	@Override
	public void onDisable()	{
      try {
		SLAPI.save(list,"example.bin");
      } catch(Exception e) {
         e.printStackTrace();
      }
	}
}

A minor note about this SLAPI and Java's ObjectOutputStream class. This will work un-modified if you are saving almost all well-known Java types like Integer, String, HashMap. This will work un-modified for some Bukkit types as well. If you're writing your own data object classes, and you may want to save their state using this technique, you should read up on Java's Serializable or Externalizable interface. The only difference between Externalizable and Serializable is, that Serializable automatically takes all of class's fields and tries to serialize them, while Externalizable allows you to define method for reading and writing the Object. It's easy to add to your code, and it will make your data persistent with very little work on your part. No more parsing!

Metadata[]

Bukkit is trying to make plugin development as easy as possible, so HashMaps with key of type Player, Entity, World or even a Block were replaced by Metadata. Metadata is some kind of alternative to HashMap. It allows you to add custom "fields" to Players, Entities, Worlds and Blocks. These things are all members of Metadatable class(check [1])It works very simply. Everything that is Metadatable holds its own HashMap of Metadata which you have access to. That means, for example, if you're creating an economy plugin, you would need a HashMap of Player and Float or Double. With Metadata, you don't have to! You just attach to player new metadata value, and that's it!

Why to use Metadata[]

 • Metadata is all handled by Bukkit, which makes it a very good alternative to HashMaps.
 • Metadata can be used to share information between plugins.

Why not use Metadata
[]

 • Slightly more difficult to get the value.
 • It is not saved on shutdown (but then again, neither are any Maps that you create).

Getting & Setting Metadata[]

public void setMetadata(Metadatable object, String key, Object value, Plugin plugin) {
 object.setMetadata(key, new FixedMetadataValue(plugin,value));
}

public Object getMetadata(Metadatable object, String key, Plugin plugin) {
 List<MetadataValue> values = object.getMetadata(key); 
 for (MetadataValue value : values) {
   // Plugins are singleton objects, so using == is safe here
   if (value.getOwningPlugin() == plugin) {
    return value.value();
   }
 }
 return null;
}

Note: If you're manipulating with numbers, booleans or strings, use convenient method to get the result. For example, you can use asInt(), asString() or asBoolean() instead of value to find out the value.

Databases[]

Sometimes flat files aren't enough for what your looking to do, this is where databases come in. The most common database engines available on Linux/Mac/Windows machines typically run on some flavor of SQL (Structured Query Language).

Software offering SQL allow you to create databases with columns and header to identify to contents of each cell. Think of it as a spreadsheet on steroids, where every column you set up in your database can enforce rules to ensure integrity. Apart from being more organised than a simple custom data file, SQL provides faster access and better searching than flat files.

The SQL standard helps applications like Bukkit implement database storage for their data in a consistent way. Unfortunately, there's more than one SQL-ready database engine, and each has minor differences in how to configure and use it. Which one you choose may depend on your particular needs. (Some plugins even offer configurable options to connect to multiple database engines!)

SQLite[]

Alta189 has written a fantastic SQLite tutorial which I suggest you watch if you're interested in using SQL in your plugins, included with the tutorials is a handy library you can download and import to make using SQL easier. Once you have watched these video tutorials I would suggest you go and learn some SQL syntax, it's very straightforward and shouldn't take you long to pick up. SQL Tutorials @W3Schools and @1Keydata.

SQLite is great for very simple databases, because there's no server concerns to set up. Just make a few calls to create a new database and table. It's easy to back up: just copy the whole database file in one go. SQLite is a little bit weaker at data integrity, flexibility in data types, and it may not be something you would want to trust for huge databases of millions of rows. But for a new plugin in development, it's often easiest and fastest to get the SQL basics squared away with SQLite, even if you "graduate" to a more server-class database engine later.

MySQL[]

Another popular SQL database engine is called MySQL. It is closer to server-grade than SQLite, where many popular companies or websites depend on it for millions of webpage hits every day. With that security comes a little bit steeper learning-curve, because MySQL has more tunable parameters and capabilities.

The coding for plugins accessing MySQL is mostly the same as tiny SQLite or mega-sized Oracle, with only small differences in syntax here or there. But the administration has room to grow. You may want to set up accounts and privileges inside your MySQL setup. You may want to set up SQL scripts that organize your backups and rollback to previous states.

Deploying your Plugin[]

Once you have written your plugin, how do you get it from a collection of source files into a working jar file that can be installed on a server? First, set up a CraftBukkit server on your local machine. To do this, visit the wiki page on Setting up a server. Next you have to export your plugin to a .jar so that you can run it on your new server. To do this in Eclipse, right-click the project and click Run as > Maven install:

Maveninstall

In the future, when you make code changes to your plugin, you want to delete the previous JAR by right-clicking the project and clicking Run as > Maven clean before doing the above. If you're having issues when building your plugin, check if your Java Development Kit (JDK) is properly installed and review Setting Up Your Workspace. You may need to configure your JDK manually if you see a JDK-related error in the console, as Eclipse may not have detected it correctly. Go to Window -> Preferences, and go to Java -> Installed JREs. Add the latest JDK you've installed as a JRE, tick that one, and untick the active one that was giving you issues:

Jrelocation

If your project built successfully, the JAR file is now under the target folder in your project's folder under your Eclipse workspace. The JAR file you have exported should now be a working plugin! Assuming of course that there are no errors in your code or your plugin.yml file. You can now drop the jar file you have exported into your Bukkit server's "plugins" folder, reload or relaunch the server, and test away! In order to connect to a server running locally on your computer, simply put "localhost" as the IP address of the server in Minecraft multiplayer. If you run into errors that you can't solve for yourself, try visiting the plugin development forum, asking in the bukkitdev IRC channel, or re-reading this wiki. Once you have a useful working plugin, consider submitting your project to dev.bukkit for consumption by the Bukkit community. From the wizard above, you can see that the JAR file will be by default a compressed archive (JARs are based on the ZIP archive format). As such, it does not make sense to put your JAR into a ZIP archive when uploading to BukkitDev and will only increase the file size. Further, config files can be placed within the JAR and copied into the plugin's data folder if the configuration file does not exist. There is usually no good reason for packaging JAR files into another archive.

Importing other plugins[]

You may wish to edit another plugin that has the source available. If that plugin has a pom.xml in its folder (most of the popular ones, for example WorldEdit and Essentials, do), you can import it as a project by selecting File -> Import, and then opening the Maven folder and selecting Existing Maven Projects:

Importmaven

Then select the folder that the pom.xml is in, and the project should be on your sidebar. Edit it and compile it like you usually would.

Tips and Tricks[]

Setting a Player on Fire[]

The Bukkit API is capable of a lot of cool stuff. Here are some code snippets for some nice effects!

The following code allows a player to set another player on fire. Running a command like /ignite Notch would cause Notch to be set on fire!

@Override
public boolean onCommand(CommandSender sender, Command cmd, String label, String[] args) {
  // Uses equalsIgnoreCase() over equals() to accept "ignite" and "IgNiTe."
  if (cmd.getName().equalsIgnoreCase("ignite")) {
    // Make sure that the player specified exactly one argument (the name of the player to ignite).
    if (args.length != 1) {
      // When onCommand() returns false, the help message associated with that command is displayed.
      return false;
    }

    // Make sure the sender is a player.
    if (!(sender instanceof Player)) {
      sender.sendMessage("Only players can set other players on fire.");
      sender.sendMessage("This is an arbitrary requirement for demonstration purposes only.");
      return true;
    }

    // Get the player who should be set on fire. Remember that indecies start with 0, not 1.
    Player target = Bukkit.getServer().getPlayer(args[0]);

    // Make sure the player is online.
    if (target == null) {
      sender.sendMessage(args[0] + " is not currently online.");
      return true;
    }

    // Sets the player on fire for 1,000 ticks (there are ~20 ticks in second, so 50 seconds total).
    target.setFireTicks(1000);
    return true;
  }
  return false;
}

Killing the player[]

To keep with the theme, here's a way to kill the player.

Use this for your onCommand method:

@Override
public boolean onCommand(CommandSender sender, Command cmd, String label, String[] args) {
  if (cmd.getName().equalsIgnoreCase("KillPlayer")) {
    Player target = sender.getServer().getPlayer(args[0]);
     // Make sure the player is online.
    if (target == null) {
      sender.sendMessage(args[0] + " is not currently online.");
      return true;
    }
    target.setHealth(0); 
  }
  return false;
}

Here is an extension to that, that will kill the player with an explosion:

float explosionPower = 4F; //This is the explosion power - TNT explosions are 4F by default
Player target = sender.getWorld().getPlayer(args[0]);
target.getWorld().createExplosion(target.getLocation(), explosionPower);
target.setHealth(0);

Creating a Fake Explosion[]

This code produces the TNT/Creeper Visual and Audio effects. However, no explosion damage is dealt to surrounding entities or blocks. This is useful for nerfing explosions while still keeping the aesthetics of them.

@EventHandler
public void onExplosionPrime(ExplosionPrimeEvent event) {	
  Entity entity = event.getEntity();

  // If the event is about primed TNT (TNT that is about to explode), then do something
  if (entity instanceof TNTPrimed) {
    entity.getWorld().createExplosion(entity.getLocation(), 0);
  }
}

Hiding a Player From Another Player[]

This will hide the player who used this command from a specified player. Everyone else will be able to see the player.

@Override
public boolean onCommand(CommandSender sender, Command cmd, String label, String[] args) {
  if (cmd.getName().equalsIgnoreCase("HideMe") && args.length == 1) {
    if (!(sender instanceof Player)) {
      sender.sendMessage("Only players can use this command!");
      return true;
    }
    // After checking to make sure that the sender is a Player, we can safely case it to one.
    Player s = (Player) sender;

    // Gets the player who shouldn't see the sender.
    Player target = Bukkit.getServer().getPlayer(args[0]);
    if (target == null) {
      sender.sendMessage("Player " + args[0] + " is not online.");
      return true;
    }
    // Hides a given Player (s) from someone (target).
    target.hidePlayer(s);
    return true;
  }
  return false;
}

Spawn Lightning Bolt Where Player is Looking[]

The code below allows any player with a fishing rod to create a lightning strike by clicking (and aiming somewhere). It's a simple and funny trick.

@EventHandler
public void onPlayerInteractBlock(PlayerInteractEvent event) {
  Player player = event.getPlayer();
  if (player.getItemInHand().getType() == Material.FISHING_ROD) {
    // Creates a bolt of lightning at a given location. In this case, that location is where the player is looking.
    // Can only create lightning up to 200 blocks away.
    player.getWorld().strikeLightning(player.getTargetBlock(null, 200).getLocation());
  }
}

Automatically formatting your code[]

Eclipse provides functionality to automatically reformat your code to Oracle conventions, fixing unconventional indentations, spacing, and such. Simply select your project in the sidebar, and then select Source -> Format.

Request Section[]

http://forums.bukkit.org/forums/plugin-requests.13/

Example Files and Templates[]


If you have any more questions on this matter, don't hesitate to visit the BukkitDev IRC channel and ask!

Language   EnglishбеларускаяDeutschespañolsuomifrançaisitaliano한국어Nederlandsnorskpolskiportuguêsрусскийlietuviųčeština
Advertisement